DUST COLLECTOR /

AIR POLLUTION TREATMENT

(เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม & ระบบบำบัดฝุ่นมลพิษทางอากาศ)

Dust Collector

มี 4 models - AVT A, AVT B, AVT C, AC&TO

Wet Scrubber

ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก, ระบบบำบัดอากาศโดยการใช้น้ำ

      ใช้สำหรับบำบัดมลพิษ ไอกรด ไอสารเคมี ก๊าซพิษ โดยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองหรือสารปนเปื้อนที่มากับอากาศ ซึ่งมีตัวกลางคือ Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เพื่อช่วยในการดักจับกรองอากาศ

Activated Carbon Filter

ระบบบำบัดกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์

      เป็นระบบที่ใช้หลักการดูดซับของถ่านกัมมันต์ ในการแยกก๊าซเสียหรือไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ที่ปนเปื้อนออกจากอากาศ ผ่านเครื่องดูดซับอากาศ (Adsorber) โดยโมเลกุลของก๊าซเสียหรือไอประกอบของสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะถูกดูดซับไว้บริเวณผิวของถ่านกัมมันต์ที่มีลักษณะโครงสร้างพื้นผิวเป็นรูพรุน ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญในการดูดซับสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น สารเคมี และสารประกอบอินทรีย์ เป็นต้น

      ระบบบำบัดกลิ่นด้วยคาร์บอนเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตยางดิบ โรงงานเคมีที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในกระบวนการผลิต ได้แก่ โรงงานผลิตสี โรงงานพ่นสี โรงงานอบสี โรงงานปิโตรเคมี และโรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

Dust Collector

Dust Collector - Model AVT A

Jet Pulse Type Cartridge Filter

AVT A เป็นการออกแบบ Dust Collector ระบบ Auto Jet Pulse Cleaning Filter ที่สามารถทำได้สะอาดและเป็น premium model กว่า model AVT B โดยมีหัว Ventury เป็นตัวกระจายลม

Dust Collector

Dust Collector - Model AVT B

Jet Pulse Type Cartridge Filter

AVT B เป็น Dust Collector รุ่นเครื่องเตี้ย ที่ตัวโมเดลถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการทำงานในพื้นที่จำกัด หรือสถานที่มีข้อจำกัดหรือติดขัดเรื่องพื้นที่

Dust Collector

Dust Collector - Model AVT C

Jet Pulse Type Cartridge Filter

Dust Collector รุ่นนี้เป็น Downward Flow Working Cartridge Type ถูกออกแบบมาแบบให้เหมาะสำหรับฝุ่นมลพิษที่เป็นอันตราย อันเป็นผลจากกระบวนการผลิตทั่วไป เช่น การบด การเชื่อม การขัด และการขัด

Dust Collector - Model AC&TO

Jet Pulse Type Bag Filter

Dust Collector AC&TO เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมแบบสั่งทำ (Custom Model) เป็นงาน house-made ที่ออกแบบพิเศษ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการ การใช้งาน และสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า

งาน Dust Collector รุ่น AVT A & AVT B

งาน Dust Collector รุ่น AC&TO

งานเกี่ยวกับ Air Pollution Treatment อื่น ๆ