PAGE VIEW : 3,967

Product Information :

Name :
Evaporative Air Cooler
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อน, ความเย็น, อุณหภูมิ
Sub - Category :
  1. พัดลมระบายอากาศ
Model :
K18, K30, K50
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
EVAPORATIVE AIR COOL Evaporative Cooler " Biokool " เครื่องทำความเย็นระบบ Evaporative ที่ให้ลมเย็น 5 - 9 องศา จากอุณหภูมิปกติ ใช้น้ำหมุนเวียนใช้งานง่ายเหมาะกับทุกอาคาร โรงงานที่ต้องการระบายความร้อน จ่ายลมเย็นโดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน มีให้เลือก3 รุ่น คือ K18,K30 และK50

Product Detail :

EVAPORATIVE AIR COOL

Evaporative Cooler " Biokool "
เครื่องทำความเย็นระบบ Evaporative ที่ให้ลมเย็น 5 - 9 องศา จากอุณหภูมิปกติ  ใช้น้ำหมุนเวียนใช้งานง่ายเหมาะกับทุกอาคาร โรงงานที่ต้องการระบายความร้อน จ่ายลมเย็นโดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน  มีให้เลือก3 รุ่น คือ K18,K30 และK50


Model/Specification


การติดตั้ง-ใช้งาน