E-Catalog > Oil Mist collector เครื่องดักควันและไอน้ำมันแบบไฟฟ้าสถิตย์ > Oil Mist collector เครื่องดักควันและไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์

PAGE VIEW : 5,542

Product Information :

Name :
Oil Mist collector เครื่องดักควันและไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์
Category :
  1. การบริการด้านสิ่งแวดล้อม, มลภาวะ
Sub - Category :
  1. Oil Mist collector เครื่องดักควันและไอน้ำมันแบบไฟฟ้าสถิตย์
Brand :
SMOG-HOG
Model :
SHN
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
Oil Mist collector เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณลม 400 ถึง 9,000 CFM. Fume and Oil Mist Collector Air Flow 400 to 9,000 CFM.

Product Detail :

 เครื่องดักควันไอน้ำมันแบบไฟฟ้าสถิตย์   เครื่องดักควันไอน้ำมันด้วยำฟฟ้าสถิตย์  Oil Mist collector 

เครื่อง SHN-20 ของ SMOG-HOG เสมือนแม่เหล็กดูดเศษเหล็ก ขณะที่อากาศเสียไหลผ่านเครื่อง  วัตถุ (ควัน, ฝุ่น, แบคทีเรีย) ชิ้นเล็ก ๆ จะถูกชาร์จด้วยประจุบวกโดย IONIZER

วัตถุที่ถูกชาร์จเหล่านี้จะถูกดูดเก็บไว้ที่จาน CELL ขณะที่อากาศไหลผ่าน CELL และผ่านไปยังแผ่นกรอง CHACOAL (OPTION) ซึ่งจะทำการดูดซับกลิ่นและความชื้น ทำให้อากาศที่ไหลออกมาจะสะอาด บริสุทธิ์


เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESPProduct Gallery :

Related Product :

Oil Mist collector เครื่องดักไอน้ำมันแบบไฟฟ้าสถิตย์
Brand : SMOG-HOG
Model : MSH
Last Update : 26/03/2563 15:33 Preview : 12,718
Oil Mist Collector เครื่องดักไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องดักควันระบบESP เครื่องดักควันระบบไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ขนาดเล็ก ติดตั้งบนเครื่องจักรหรือบนพื้นที่จำกัด ปรับแรงลมได้ 250 ถึง 600 CFM

Other Product In Group "Oil Mist collector เครื่องดักควันและไอน้ำมันแบบไฟฟ้าสถิตย์ (5)"