ภารกิจ เปลี่ยนถุงกรอง Filter for Dust collector + PM

Preventive Maintenance : เปลี่ยนถุงกรอง filter for Dust collector