สำรวจหน้างาน ห้องพ่นสีฝุ่น

ทีมงานแอร์คอนโทรล ทำการเข้าสำรวจหน้างานในห้องพ่นสีฝุ่น