การอบรมการทำงานบนพื้นที่สูง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทแอร์คอนโทรลฯ ได้เข้ารับการอบรมการทำงานบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมงาน 

รองรับการทำงานในหน้างานที่ต้องขึ้นบนที่สูง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อทั้งคุณลูกค้าและบุคลากรของเรา

ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทีมงานผ่านการอบรมและทดสอบ 100% พร้ได้รับเกียรติบัตรับรองจากหน่วยงานที่ให้การอบรม

 

โทร.02-726-6070-2, 081-374-6228

E-mail : aircontrol@gmail.com

Fanpage FB : www.facebook.com/aircontrolandtechnology/

หรือ search หาคำว่า Aircontrol ก็ได้เช่นกัน