สินค้าขายดี (15)

ID : 81070
Brand : SMOG-HOG
Model : MSH
Last Update : 13/11/2562 09:40 Preview : 11,710
เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ขนาดเล็ก ติดตั้งบนเครื่องจักรหรือบนพื้นที่จำกัด ปรับแรงลมได้ 250 ถึง 600 CFM
ID : 124679
Brand : AVT
Model : AVT-B-1/2/3-660
Last Update : 13/11/2562 09:59 Preview : 4,802
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 2 ถุงกรอง 20ตร.ม. 1200 cfm 3แรงม้า
ID : 124933
Brand : SMOG-HOG
Model : SHN
Last Update : 13/11/2562 09:42 Preview : 4,331
Oil Mist collector เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณลม 400 ถึง 9,000 CFM. Fume and Oil Mist Collector Air Flow 400 to 9,000 CFM.
ID : 126768
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 09:36 Preview : 2,837
ID : 126770
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 09:31 Preview : 3,061
กรงใส่ถุงกรองฝุ่น กรงใส่ถุงดักฝุ่น for dust collector
ID : 129810
Brand : AVT
Model : AVT A-3/2/660
Last Update : 13/11/2562 10:09 Preview : 3,382
Dust collector เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 6 ถุงกรอง 60ตร.ม. 2800 cfm 7แรงม้า
ID : 130104
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 09:45 Preview : 2,484
Dust collector เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรม แบบถุงจีบ 2ถุงกรอง 20 ตร.ม. 1100cfm. 2HP
ID : 130105
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 10:00 Preview : 3,445
Dust collector เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบ 2ถุงกรอง 20ตร.ม. 1100cfm. 2HP
ID : 130950
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 10:02 Preview : 3,149
ถุงกรองฝุ่นอุตสาหกรรม-แบบจีบ for dust collector
ID : 130952
Brand : AVT
Last Update : 13/11/2562 09:33 Preview : 3,161
eff 99% at 5 microne pressure droup 0.7in.wg
ID : 150762
Brand : AVT
Model : AVT B-1/1/1-660
Last Update : 13/11/2562 09:58 Preview : 2,741
Dust collector เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 1 ถุงกรอง 10ตร.ม. 800 cfm 1.5 แรงม้า
ID : 150763
Brand : AVT
Model : AVT B-2/2/5-660
Last Update : 13/11/2562 09:49 Preview : 2,583
Dust collector เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 4 ถุงกรอง 40 ตร.ม. 2,200 cfm 5.5 แรงม้า
ID : 160865
Brand : SMOG-HOG
Model : PSG
Last Update : 13/11/2562 09:41 Preview : 1,767
ID : 160866
Brand : SMOG-HOG
Model : SA Series
Last Update : 13/11/2562 09:28 Preview : 1,918
สวิงอามร์ม สำหรับดูดควัน ปริมาณลม 600 ถึง 1,000 CFM. SWING ARM AIR FLOW 600 to 1,000 CFM. oil mist collector
ID : 160867
Brand : SMOG-HOG
Model : SMOKEETER
Last Update : 13/11/2562 09:37 Preview : 1,913
เครื่องดักควันบุหรี่ด้วยไฟฟ้าสถิตย์ oil mist collector ปริมาณลม 200 - 1,500 CFM. SMOKEETER AIR FLOW 200 to 1,500 CFM.