Category (26)

ID : 81070
Brand : SMOG-HOG
Model : MSH
Last Update : 03/05/2561 18:11 Preview : 11,594
เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ขนาดเล็ก ติดตั้งบนเครื่องจักรหรือบนพื้นที่จำกัด ปรับแรงลมได้ 250 ถึง 600 CFM
ID : 124679
Brand : AVT
Model : AVT-B-1/2/3-660
Last Update : 05/05/2560 16:47 Preview : 4,690
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 2 ถุงกรอง 20ตร.ม. 1200 cfm 3แรงม้า
ID : 124933
Brand : SMOG-HOG
Model : SHN
Last Update : 08/02/2561 17:12 Preview : 4,236
เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณลม 400 ถึง 9,000 CFM. Fume and Oil Mist Collector Air Flow 400 to 9,000 CFM.
ID : 126289
Brand : SMOG-HOG
Model : PSH
Last Update : 10/05/2561 16:26 Preview : 4,726
เครื่องดักไอน้ำมันด้วยไฟฟ้าสถิตย์ ปริมาณลม 1,500 to 35,000 CFM.
ID : 126767
Brand : AVT
Model : JPT
Last Update : 17/03/2559 14:41 Preview : 3,549
ID : 126768
Brand : AVT
Last Update : 05/11/2558 09:19 Preview : 2,792
ID : 126770
Brand : AVT
Last Update : 05/11/2558 10:42 Preview : 2,994
ID : 129810
Brand : AVT
Model : AVT A-3/2/660
Last Update : 17/03/2559 10:18 Preview : 3,248
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบรุ่น 6 ถุงกรอง 60ตร.ม. 2800 cfm 7แรงม้า
ID : 129891
Brand : AVT
Model : AVT A-2/2/660
Last Update : 05/05/2560 16:18 Preview : 3,178
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบ 4ถุงกรอง 40ตร.ม. 2200cfm. 5.5HP
ID : 129918
Brand : -
Last Update : 17/03/2559 15:05 Preview : 2,430
ID : 129941
Brand : -
Last Update : 11/05/2559 10:22 Preview : 2,677
ID : 130102
Brand : -
Last Update : 19/04/2559 10:41 Preview : 2,557
รถเข็นขนาด 0.6 ตัน. สำหรับเข็น ลาก เครื่อนย้านงานอุตสาหกรรมหนัก
ID : 130104
Brand : AVT
Last Update : 23/03/2559 17:01 Preview : 2,413
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรม แบบถุงจีบ 2ถุงกรอง 20 ตร.ม. 1100cfm. 2HP
ID : 130105
Brand : AVT
Last Update : 23/03/2559 17:06 Preview : 3,351
เครื่องดักฝุ่นอุตสาหกรรมแบบถุงจีบ 2ถุงกรอง 20ตร.ม. 1100cfm. 2HP
ID : 130903
Model : K18, K30, K50
Last Update : 22/04/2559 15:50 Preview : 3,547
EVAPORATIVE AIR COOL Evaporative Cooler " Biokool " เครื่องทำความเย็นระบบ Evaporative ที่ให้ลมเย็น 5 - 9 องศา จากอุณหภูมิปกติ ใช้น้ำหมุนเวียนใช้งานง่ายเหมาะกับทุกอาคาร โรงงานที่ต้องการระบายความร้อน จ่ายลมเย็นโดยเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน มีให้เลือก3 รุ่น คือ K18,K30 และK50
ID : 130950
Brand : AVT
Last Update : 21/04/2559 11:22 Preview : 3,072
ถุงกรองฝุ่นอุตสาหกรรม-แบบจีบ
ID : 130952
Brand : AVT
Last Update : 22/04/2559 15:48 Preview : 3,102
eff 99% at 5 microne pressure droup 0.7in.wg
ID : 130953
Brand : AVT
Last Update : 21/04/2559 13:47 Preview : 2,104
ID : 130956
Last Update : 21/04/2559 15:32 Preview : 2,427
ID : 150741
Brand : AVT
Model : 0 - 15 In.Wg.
Last Update : 19/06/2560 10:02 Preview : 2,802
Differential Pressure Gage (Diff Gage) เพื่อให้ผู้ใช้งาน dust cillector ทราบว่าถุงกรองฝุ่นอุดตันถึงระดับไหน เราใช้วิธีวัดแรงดันแตกต่างระหว่างชั้นถุงกรองฝุ่นกับชั้นหลังถุงกรอง ค่ามารตฐานทั่วไปค่าแรงดันแตกต่างของถุงกรอง เมื่อเริ่มใช้งานคือ 0.5 ถึง 2นิ้วน้ำ และเมื่อใช้งานระยะหนึ่ง 2 ถึง 4นิ้วน้ำ เมื่อเริ่มอุดตัน 4 ถึง 6 นิ้วน้ำ AVT diff gage มีขนาดหน้าปัทม์ใหญ่ถึง 4" มองเห็นง่ายทั้งใกล้ไกล มีช่วงการวัด 0-15นิ้วน้ำ ครอบคลุมชนิดไส้กรองและ dust collector ที่หลากหลาย คุ้มค่า ใช้งานง่าย มีช่างเทคนิคคอยให้คำแนะนำ