1 2 3


รายการฝุ่นระเบิด

รายการฝุ่นระเบิด

วันนี้เรานำเช็คลิสต์มาให้ตรวจสอบกันว่าฝุ่นชนิดใดบ้างที่จัดเป็นฝุ่นระเบิด  มาดูกันค่ะ 

หลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1.ฝุ่นอาหาร

2.ฝุ่นโลหะ

3.ฝุ่นเคมี

ซึ่งแต่ลกลุ่มก็จะแจงปลีกย่อยไปอีกดังตารางค่ะ

 

ฝุ่นระเบิด

 

                      เมื่อท่านทราบถึงว่าฝุ่นใดบ้างที่เป็นฝุ่นระเบิด และหากฝุ่นของท่านเป็น 1 ในกลุ่มนั้น อย่าลืมหาทางป้องกันไว้ด้วยนะคะ  เพราะความเสียหายไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

----------------------------------------