1 2 3


หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

หลีกเลี่ยง Dust Explosion ได้อย่างไร??

           

คุณรู้หรือไม่ว่าแป้งข้าวโพด แป้งมัน น้ำตาล ในครัวที่บ้านเรานั้น “ระเบิดได้!!!!!!!!!!!”


คนไทยน้อยมากที่จะรู้จักกับ ฝุ่นระเบิดหรือ Dust Explosion และคนไทยยิ่งน้อยเข้าไปอีกที่เห็นว่า มีโอกาสที่จะเกิดระเบิดขึ้นในโรงงาน
ในวงการอุตสาหกรรม เราไม่เรียกว่า “อุบัติเหตุ” แต่เรารียกว่า “หายนะ” เพราะเราเชื่อว่า ทุกเหตุการณ์อุบัติเหตุในการทำงานเป็นเรื่องที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ ระเบิดฝุ่นหรือ Dust Explosion ก็เช่นกัน เป็นเรื่องที่เราสามารถหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่เราต้องรู้จักและเข้าใจปรากฎการที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์หายนะนั้นเสียตั้งแต่ต้นดังคำที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”


ขอเวลาสัก 5 นาที ดู Clip นี้ https://www.youtube.com/watch?v=fI-jlNqpCQ8