1 2 3


Oil Mist collector

Oil Mist Collector : Smog-Hog

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

    

 

      Oil Mist Collector มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบรูปทรง และประเภทของควันหรือไอน้ำมัน 
โดยสินค้าแบรนด์ UAS นี้  ตัวสินค้า Smog-Hog เป็นเครื่องดักไอน้ำมันและควันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต หรือเรียกสั้นๆว่าระบบ ESP  
รองรับการดักไอน้ำมันจากการเครื่องจักรCNC เครื่องตัดเหล็ก ควันไอน้ำมันจากการประกอบอาหาร  ควันจากการกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟ  
ควันจากการเชื่อม (Fume / Welding)  ละอองหรือไอของสารบางประเภท เป็นสินค้านำเข้าโดยตรงซึ่ง บ.แอร์คอนโทรลฯเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับสิทธิ์นำเข้าสินค้าโดยตรงเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย

        เครื่องของ SMOG-HOG เสมือนแม่เหล็กดูดเศษเหล็ก ขณะที่อากาศเสียไหลผ่านเครื่อง  วัตถุ (ควัน, ฝุ่น, แบคทีเรีย) ชิ้นเล็ก ๆ จะถูกชาร์จด้วยประจุบวกโดย IONIZER วัตถุที่ถูกชาร์จเหล่านี้จะถูกดูดเก็บไว้ที่จาน CELL ขณะที่อากาศไหลผ่าน CELL และผ่านไปยังแผ่นกรอง CHACOAL (OPTION) ซึ่งจะทำการดูดซับกลิ่นและความชื้น ทำให้อากาศที่ไหลออกมาจะสะอาด บริสุทธิ์

ESP oil mist collector

 เราจำหน่าย 5รุ่นหลัก และรุ่นย่อย

- MODEL APC  40รุ่น

- MODEL PSG  31รุ่น

- MODEL SHN  20รุ่น

- MODEL MSH   2รุ่น

- MODEL MCB  17รุ่น

 

oil mist collector/ smog-hog 

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL APC-23

- CAPACITY (max.) : 7,500CFM

- WEIGHT : 525kg.

- DIMENSION (in.) A*B*C*D*E (หนา*ลึก*สูง*ระยะความกว้างของจุดจับยก*ระยะความสูงของจุดจับยก) : 26(5/8)*46(3/8)*82(7/16)*18(3/8)*37(5/8)

 Price 340,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL APC มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 40รุ่น

 

oil mist collector

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL APC-54

- CAPACITY (max.) : 25,000CFM

- WEIGHT : 1675kg.

- DIMENSION (in.) A*B*C*D*E (หนา*ลึก*สูง*ระยะความกว้างของจุดจับยก*ระยะความสูงของจุดจับยก) : 26(5/8)*87(7/8)*130(/16)*18(3/8)*72(5/8)

 Price 960,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL APC มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 40รุ่น

oil mist collector

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL APC-34/W

- HIGH PRESSURE

- CAPACITY (max.) : 15,000CFM

- WEIGHT : 1025kg.

- DIMENSION (in.) A*B*C*D*E (หนา*ลึก*สูง*ระยะความกว้างของจุดจับยก*ระยะความสูงของจุดจับยก) : 26(5/8)*87(7/8)*82(7/16)*18(3/8)*72(5/8)

 Price 760,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL APC มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 40รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL PSG-22

• Multi-story Structures

• Environmental Standards

• Code Compliance

• Limited Space Available

• Multi-Restaurant Applications

 Price 310,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL PSG มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 31รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL PSG-42 DOUBLE PASS

 • Multi-story Structures

• Environmental Standards

• Code Compliance

• Limited Space Available

• Multi-Restaurant Applications

 Price  1,250,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

 เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL PSG มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 31รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

MODEL PSG-54/W DOUBLE PASS

• High pressure

• Double pass

• Multi-story Structures

• Environmental Standards

• Code Compliance

• Limited Space Available

• Multi-Restaurant Applications

 Price 2,450,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL PSG มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 31รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

Smog-Hog  Model : SHN-20

Capacity :  2,000-2,500 CFM.

Horspower :  1 HP.

Unit Weight :  324 lbs./147 kg.

With standard blower 

Blower 2,000CFM 1KW 470pa  (380 V/ 3ph /50Hz)/(220 V/ ph /50Hz)

 Price 225,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL SHN มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 20รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

Smog-Hog  Model : SHN-20M-XB

Capacity :  2,000-2,500 CFM.

Horspower :  1 HP.

Unit Weight :  324 lbs./147 kg.

Without blower, GPN Cell, Double pass

380 V/ 3ph /50Hz)/(220 V/ ph /50Hz)

 Price 299,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL SHN มีให้เลือกตามปริมาณ CAPACITY/FLOW RATE มากถึง 20รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

*รูปประกอบเท่านั้น สินค้าจริงจะมีขนาดเท่ากับสเปคตามท่านระบุ

 

 

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

Smog-Hog  Model : SHN-40-PEH

Capacity :  4000cfm 

Horspower :  3kw 850pa 

Unit Weight :  

With high pressure blower, GPN Cell, Double pass

สามารถเลือกไฟได้ (380 V/ 3ph /50Hz) / (220 V/ ph /50Hz)

 Price 460,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 

 oil mist collector/ smog-hog

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

Smog-Hog  Model : MSH-05H 

เครื่องแนวตั้ง

Capacity :  200-600 CFM

Horspower :  1/4 HP

Unit Weight :  112 lbs./50.8 kg.

 Price 109,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL MSH มีให้เลือกตามลักษณะการวางของเครื่อง 2รุ่น

 oil mist collector/ smog-hog

 

Oil Mist Collector

(เครื่องดักควันและไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์ ESP)

Smog-Hog  Model : MSH-05HV

เครื่องแนวนอน

Capacity :  200-600 CFM

Horspower :  1/4 HP

Unit Weight :  112 lbs./50.8 kg.

 Price 109,000-. ไม่รวมVAT

สินค้านำเข้า 45-90 วัน

 เครื่องดักไอน้ำมันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องดักไอน้ำมันระบบไฟฟ้าสถิตย์  Smog-Hog  ESP

 *MODEL MSH มีให้เลือกตามลักษณะการวางของเครื่อง 2รุ่น